fbpx
Polityka Bezpieczeństwa

1.Definicja bezpieczeństwa Poprzez politykę bezpieczeństwa informacji w systemach IT w firmie www.sekretyhandlu.pl prowadzącej spółkę pod nazwą eTradeSecrets.com LTD
Company number 11356811 (numer identyfikacyjny firmy)
Registered office address (adres siedziby)
Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England, BN22 8UY rozumie się zapewnienia:

 • Poufności informacji zapewniającej w firmie eTradeSecrets.com LTD
  Company number 11356811 (numer identyfikacyjny firmy)
  Registered office address (adres siedziby)
  Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England, BN22 8UY uniemożliwienie dostępu do danych lub innych danych tajnych czy też danych poufnych osobą trzecim.
 • Poprzez definicje bezpieczeństwa informacji w systemach IT sekretyhandlu.pl prowadzącej spółkę pod nazwą eTradeSecrets.com LTD
  Company number 11356811 (numer identyfikacyjny firmy)
  Registered office address (adres siedziby)
  Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England, BN22 8UY rozumie się zapewnienie integralności informacji dążąc do unikania nieautoryzowanych zmian w zbiorach danych .
 • Poprzez politykę bezpieczeństwa informacji w systemach IT w firmie sekretyhandlu.pl prowadzącej spółkę pod nazwą eTradeSecrets.com LTD Company number 11356811 (numer identyfikacyjny firmy) Registered office address (adres siedziby) Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England, BN22 8UY rozumie się zapewnienia dostępności informacji tylko użytkownikom którzy wyrazili na to zgodę, w dowolnym wybranym przez nich terminie.
 • Kolejno poprzez politykę bezpieczeństwa informacji w systemach IT w firmie sekretyhandlu.pl prowadzącej spółkę pod nazwą eTradeSecrets.com LTD Company number 11356811 (numer identyfikacyjny firmy) Registered office address (adres siedziby) Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England, BN22 8UY rozumie się zapewnienie rozliczalności operacji wykonywalnych na informacjach umożliwiającej przechowywanie pełnej historii dostępu do danych wraz z pełnym wykazem informacji osób które owy dostęp otrzymały.

2.Oznaczenie danych. Jako dane podlegające szczególnej ochronie ( informacje poufne ) rozumie się w firmie www.sekretyhandlu.pl prowadzącej spółkę pod nazwą eTradeSecrets.com LTD Company number 11356811 (numer identyfikacyjny firmy) Registered office address (adres siedziby) Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England, BN22 8UY

 • Informacje o realizowanych kontaktach, zarówno tych planowanych, bieżących jak i historycznych.
 • Informacje finansowe firmy sekretyhandlu.pl prowadzącej spółkę pod nazwą eTradeSecrets.com LTD Company number 11356811 (numer identyfikacyjny firmy) Registered office address (adres siedziby) Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England, BN22 8UY
 • Informacje organizacyjne w firmie sekretyhandlu.pl prowadzącej spółkę pod nazwą eTradeSecrets.com LTD Company number 11356811 (numer identyfikacyjny firmy) Registered office address (adres siedziby) Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England, BN22 8UY
 • Dane dostępowe do systemów IT w firmie sekretyhandlu.pl prowadzącej spółkę pod nazwą eTradeSecrets.com LTD Company number 11356811 (numer identyfikacyjny firmy) Registered office address (adres siedziby) Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England, BN22 8UY
 • Dane osobowe firmy sekretyhandlu.pl prowadzącej spółkę pod nazwą eTradeSecrets.com LTD Company number 11356811 (numer identyfikacyjny firmy) Registered office address (adres siedziby) Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England, BN22 8UY
 • Informacje stanowiące o przewadze konkurencyjnej firmy sekretyhandlu.pl prowadzącej spółkę pod nazwą eTradeSecrets.com LTD Company number 11356811 (numer identyfikacyjny firmy) Registered office address (adres siedziby) Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England, BN22 8UY
 • Inne informacje oznaczone jako „informacje poufne „ lub „dane poufne „w firmie sekretyhandlu.pl prowadzącej spółkę pod nazwą eTradeSecrets.com LTD Company number 11356811 (numer identyfikacyjny firmy) Registered office address (adres siedziby) Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England, BN22 8UY
 1. Zasada minimalnych uprawnień.
 • W ramach nadawania uprawnień do danych przetwarzanych w systemach IT firmy sekretyhandlu.pl prowadzącej spółkę pod nazwą eTradeSecrets.com LTD Company number 11356811 (numer identyfikacyjny firmy) Registered office address (adres siedziby) Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England, BN22 8UY należy stosować zasadę „minimalnych uprawnień „ to znaczy przydzielać minimalne uprawnienia, które są konieczne do wykonywania pracy na danym stanowisku w firmie .

Przykładowo : pracując na komputerze PC każdy pracownik powinien posiadać tylko takie uprawnienia jakie są wymagane do realizacji swoich obowiązków ( a nie na przykład uprawnienia administracyjne)

 1. Zasada wielowarstowych zabezpieczeń.

System IT firmy www.sekretyhandlu.pl prowadzącej spółkę pod nazwą eTradeSecrets.com LTD Company number 11356811 (numer identyfikacyjny firmy) Registered office address (adres siedziby) Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England, BN22 8UY , powinien być chroniony równolegle na wielu poziomach. Zapewnia to pełniejszą oraz skuteczniejszą ochronę danych. Przykładowo: w celu ochrony przed wirusami w firmie www.sekretyhandlu.pl prowadzącej spółkę pod nazwą eTradeSecrets.com LTD Company number 11356811 (numer identyfikacyjny firmy) Registered office address (adres siedziby) Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England, BN22 8UY , stosuje się równolegle wiele technik : oprogramowanie antywirusowe, systemy typu firewall, odpowiednią konfigurację systemu aktualizacji Windows.

 1. Zasada ograniczenia dostępu.

Domyślnymi uprawnieniami w systemach IT w firmie www.sekretyhandlu.pl prowadzącej spółkę pod nazwą eTradeSecrets.com LTD Company number 11356811 (numer identyfikacyjny firmy) Registered office address (adres siedziby) Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England, BN22 8UY powinno być zabronienie dostępu. Dopiero w przypadku zaistnienia odpowiedniej potrzeby, administrator IT przyznaje stosowne uprawnienia. Przykładowo: domyślnie dostęp do bazy przechowującej dane klientów jest zabronione. Stosowny dostęp zostaje przyznany osobie, której zajmowane stanowisko wiąże się z koniecznością pracy w tego typu systemie.

 1. Dostęp do danych poufnych na stacji PC .
 • Dostęp do danych poufnych w sieci LAN w firmie sekretyhandlu.pl prowadzącej spółkę pod nazwą eTradeSecrets.com LTD Company number 11356811 (numer identyfikacyjny firmy) Registered office address (adres siedziby) Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England, BN22 8UY realizowany jest na przeznaczonych do tego typu serwerach.
 • Dostęp do danych poufnych ( udany lub nieudany ) w firmie sekretyhandlu.pl prowadzącej spółkę pod nazwą eTradeSecrets.com LTD Company number 11356811 (numer identyfikacyjny firmy) Registered office address (adres siedziby) Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England, BN22 8UY jest odnotowywany. Lista systemów objętych tego typu działaniami dostępna jest w osobnym dokumencie.
 • Jeśli stacja PC w firmie sekretyhandlu.pl prowadzącej spółkę pod nazwą eTradeSecrets.com LTD Company number 11356811 (numer identyfikacyjny firmy) Registered office address (adres siedziby) Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England, BN22 8UY jest komputerem przenośnym ( laptopem ) to musi ona być dodatkowo zabezpieczona ( np. Z wykorzystaniem szyfrowania dysku twardego – FDE ).
 • Dostęp do danych poufnych w firmie sekretyhandlu.pl prowadzącej spółkę pod nazwą eTradeSecrets.com LTD Company number 11356811 (numer identyfikacyjny firmy) Registered office address (adres siedziby) Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England, BN22 8UY z zewnątrz firmy powinien odbywać się z wykorzystaniem kanału szyfrowego ( np. VPN, dostęp do e-mai; poprzez protokół szyfrowany ).
 • Dostęp do danych poufnych w firmie sekretyhandlu.pl prowadzącej spółkę pod nazwą eTradeSecrets.com LTD Company number 11356811 (numer identyfikacyjny firmy) Registered office address (adres siedziby) Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England, BN22 8UY , poprzez firmową sieć WiFi powinien odbywać się z wykorzystaniem kanału szyfrowanego (np. VPN ).
 1. Zabezpieczenie stacji roboczych
 • Stacje robocze powinny być zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich.
 • Minimalne środki ochrony w firmie sekretyhandlu.pl prowadzącej spółkę pod nazwą eTradeSecrets.com LTD Company number 11356811 (numer identyfikacyjny firmy) Registered office address (adres siedziby) Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England, BN22 8UY , to:
 • Zainstalowanie na stacjach system typu : firewall oraz antywirus.
 • Wdrożony system aktualizacji systemu operacyjnego oraz jego składników.
 • Wymaganie podania hasła przed uzyskaniem dostępu do stacji.
 • Niepozostawienie niezablokowanych stacji PC bez nadzoru.
 • Bieżąca praca z wykorzystaniem konta nieposiadającego uprawnień administracyjnych
 • Szczegółowe informacje dotyczące korzystania ze stacji roboczych można znaleźć w stosownym dokumencie.
 1. Wykorzystanie haseł w firmie www.sekretyhandlu.pl prowadzącej spółkę pod nazwą eTradeSecrets.com LTD Company number 11356811 (numer identyfikacyjny firmy) Registered office address (adres siedziby) Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England, BN22 8UY .
 • Hasła powinny być okresowo zmieniane.
 • Hasła nie mogą być przechowywane w formie otwartej ( niezaszyfrowanej )
 • Hasła nie powinny być łatwe do odgadnięcia to znaczy:
 • Powinny skłądać się z minimum 9 znaków, w tym jeden znak specjalny
 • Nie mogą przybierać prostych form np. 123456789, stanisław, dom99, haslo, Magda8, itp.
 • Hasła mogą być tworzone według łączenia „losowych”(tj. Nie istniejących w popularnych słownikach ) sylab/słów np. Mal-tralaza-#topa. W ten sposób można uzyskać długie stosunkowo proste hasło do zapamiętania

9.Odpowiedzialność praconików za dane poufne Każdy pracownik w firmie www.sekretyhandlu.pl prowadzącej spółkę pod nazwą eTradeSecrets.com LTD Company number 11356811 (numer identyfikacyjny firmy) Registered office address (adres siedziby) Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England, BN22 8UY , odpowiada za utrzymanie w tajemnicy danych poufnych, do których dostęp został mu powierzony. 10.Monitoring bezpieczeństwa. W celu zapewnienia ochrony informacji w firmie www.sekretyhandlu.pl prowadzącej spółkę pod nazwą eTradeSecrets.com LTD Company number 11356811 (numer identyfikacyjny firmy) Registered office address (adres siedziby) Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England, BN22 8UY , Zarząd może stosować monitoring wykorzystania firmowej infrastruktury informatcznej, w szczególności obejmujący następujące elementy:

 • Analiza oprogramowania wykorzystanego na stacji roboczych.
 • Analiza stacji roboczych pod względem wykorzystania nielegalnego oprogramowania/plików multimedialnych oraz innych elementów naruszających Prawa Autorskie.
 • Analiza odwiedzanych stron www.
 • Analiza godzin pracy na stanowiskach komputerowych.
 • Analiza wszelakich dostępów ( autoryzowanych oraz nieautoryzowanych ) do systemów IT będących w posiadaniu firmy sekretyhandlu.pl prowadzącej spółkę pod nazwą eTradeSecrets.com LTD Company number 11356811 (numer identyfikacyjny firmy) Registered office address (adres siedziby) Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England, BN22 8UY .
 • Analiza ruchu sieciowego pod względem komunikacji, szkodliwej dla bezpieczeństwa danych firmy sekretyhandlu.pl prowadzącej spółkę pod nazwą eTradeSecrets.com LTD Company number 11356811 (numer identyfikacyjny firmy) Registered office address (adres siedziby) Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England, BN22 8UY

Monitoring bezpieczeństwa musi odbywać się z zachowaniem obowiązującego prawa. 11.Edukacja praconików w zakresie bezpieczeństwa. Firma www.sekretyhandlu.pl prowadzącej spółkę pod nazwą eTradeSecrets.com LTD Company number 11356811 (numer identyfikacyjny firmy) Registered office address (adres siedziby) Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England, BN22 8UY , dba o cykliczną edukację pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji. Pracownicy w zależności od zajmowanego stanowiska mogą uczestniczyć w szkoleniach z zakresu:

 • Ochrony danych osobowych
 • Świadomości istnienia problemów bezpieczeństwa
 • Szczegółowych aspektów bezpieczeństwa.

 

 1. Odpowiedzialność pracowników za dane dostępowe do systemów.

Każdy pracownik w firmie www.sekretyhandlu.pl prowadzącej spółkę pod nazwą eTradeSecrets.com LTD Company number 11356811 (numer identyfikacyjny firmy) Registered office address (adres siedziby) Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England, BN22 8UY , jest zobowiązany do ochrony swoich danych dostępowych do systemu informatycznego. Dane dostępowe obejmują między innymi takie elementy jak:

 • Hasła dostępowe.
 • Klucze software;owe czyli pliki umożliwiające dostęp – np. Certyfikaty do VPN oraz elementy sprzętowe.
 • Inne mechanizmy umożliwiające dostęp do systemów IT.

Przykłady ochrony danych dostępowych:

 • Nieprzekazywanie dostępów do systemów IT innym osobom ( np. przekazywanie swojego hasła dostępowego osobom trzecim).
 • Nieprzechowywanie danych w miejscach publicznych (np. zapisywanie haseł w łatwo dostępnych miejscach ).
 • Ochrona danych dostępowych przed kradzieżą przez osoby trzecie.

13.Transport danych poufnych przez pracowników. Zabrania się w firmie www.sekretyhandlu.pl prowadzącej spółkę pod nazwą eTradeSecrets.com LTD Company number 11356811 (numer identyfikacyjny firmy) Registered office address (adres siedziby) Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England, BN22 8UY , przenoszenia niezabezpieczonych danych poufnych poza teren firmy. W szczególności zabrania się przenoszenia danych poufnych na nośnikach elektronicznych (np. pendrive, nośniki CD) poza teren firmy.

 1. Korzystanie z firmowej infrastruktury IT w celach prywatnych.

Zabrania się w firmie www.sekretyhandlu.pl prowadzącej spółkę pod nazwą eTradeSecrets.com LTD Company number 11356811 (numer identyfikacyjny firmy) Registered office address (adres siedziby) Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England, BN22 8UY korzystania z firmowej infrastruktury IT w celach prywatnych.

 1. Sieć lokalna (LAN).

Sieć lokalna musi być odpowiednio chroniona przed nieuprawnionym dostępem, przykładowo :

 • Istotne serwery muszą być odseparowane od sieci klienckich.
 • Gniazdka sieciowe dostępne publicznie muszą być nieaktywne.
 • Goście nie mogą uzyskiwać dostępu do sieci LAN.

Szczegółowe informacje dotyczące przyjętych metod ochrony zostały zawarte w osobnej procedurze. 16.Systemy IT/serwery w firmie www.sekretyhandlu.pl prowadzącej spółkę pod nazwą eTradeSecrets.com LTD Company number 11356811 (numer identyfikacyjny firmy) Registered office address (adres siedziby) Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England, BN22 8UY

 • Systemy IT przechowujące dane poufne ( np. dane osobowe) muszą być odpowiednio zabezpieczone.
 • W szczególności należy dbać o poufność, integralność i rozliczalność danych przetwarzanych w systemach.
 • Szczegółowe informacje dotyczące przyjętych metod ochrony zostały zawarte w osobnej procedurze.
 1. Dokumentowanie bezpieczeństwa.

Firma www.sekretyhandlu.pl prowadząca spółkę pod nazwą eTradeSecrets.com LTD Company number 11356811 (numer identyfikacyjny firmy) Registered office address (adres siedziby) Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England, BN22 8UY prowadzi dokumentacje w zakresie:

 • Obecnie wykorzystywanych metod zabezpieczeń systemów IT.
 • Budowy sieci IT
 • Ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa systemów IT.
 • Dostępów do zbiorów danych / systemów udzielonych pracownikom.

Wszelkie zmiany w obszarach objętych dokumentacją w firmie www.sekretyhandlu.pl prowadzącej spółkę pod nazwą eTradeSecrets.com LTD Company number 11356811 (numer identyfikacyjny firmy) Registered office address (adres siedziby) Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England, BN22 8UY , uwzględniane są w tejże dokumentacji.

 1. Dane sosobowe.

Szczegółowe wytyczne dotyczące przetwarzania danych osobowych w firmie www.sekretyhandlu.pl prowadzącej spółkę pod nazwą eTradeSecrets.com LTD Company number 11356811 (numer identyfikacyjny firmy) Registered office address (adres siedziby) Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England, BN22 8UY zawarte są w osobnym dokumencie. 19.Publiczne udostępnianie infrastruktry IT. Infrastruktura udostępniona publicznie musi być szczególnie zabezpieczona. Przykładowe środki bezpieczeństwa:

 • Separacja od sieci LAN ( np. z wykorzystaniem strefy DMZ )
 • Wykonanie hardeningu systemu (zwiększanie bezpieczeństwa oferowanego domyślnie przez system)
 • Wewnętrzna luz zewnętrzna weryfikacja bezpieczeństwa systemu ( np. poprzez realizację testów penetracyjnych )

20.Kopie zapasowe.

 • Każde istotne dane, w tym dane poufne , powinny być archiwizowane na wypadek awarii w firmowej infrastrukturze IT.
 • Nośniki z kopiami zapasowymi powinny być przechowywane w miejscach uniemożliwiających dostęp osobom nieupoważnionym.
 • Okresowe kopie zapasowe muszą być testowane pod względem rzeczywistej możliwości odtworzenia danych.
 1. Dostęp do systemów IT po rozwiązaniu umowy o pracę.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem w firmie www.sekretyhandlu.pl prowadzącej spółkę pod nazwą eTradeSecrets.com LTD Company number 11356811 (numer identyfikacyjny firmy) Registered office address (adres siedziby) Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England, BN22 8UY , dezaktywowane są wszelkie jego dostępy w systemach IT.

 1. Naruszenie bezpieczeństwa.

Wszelkie podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa danych w Firmie www.sekretyhandlu.pl prowadzącej spółkę pod nazwą eTradeSecrets.com LTD Company number 11356811 (numer identyfikacyjny firmy) Registered office address (adres siedziby) Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England, BN22 8UY , należy zgłaszać w formie ustnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznie do Zarządu Spółki. Każdy incydent jest odnotowane w stosownej bazie danych, za Zarząd Firmy podejmuje stosowne kroki zaradcze.

 1. Weryfikacja przestrzegania polityki bezpieczeństwa.

Zarząd w Firmie www.sekretyhandlu.pl prowadzącej spółkę pod nazwą eTradeSecrets.com LTD Company number 11356811 (numer identyfikacyjny firmy) Registered office address (adres siedziby) Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England, BN22 8UY okresowo wykonuje wewnętrzny lub zewnętrzny audyt bezpieczeństwa mający na celu wykrycie ewentualnych uchybień w realizacji założeń polityki bezpieczeństwa.