fbpx

Polityka i Regulaminy

Polityka Prywatności 

I Informacje ogólne

 • Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z póź. zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z póź. zm.)

Właścicielem strony internetowej www.sekretyhandlu.pl oraz administratorem danych osobowych jest spółka eTradeSecrets.com LTD (zwana dalej Właścicielem) eTradeSecrets.com LTD
Company number 11356811 (numer identyfikacyjny firmy)
Registered office address (adres siedziby)
Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England, BN22 8UY

II Dane osobowe

 • Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 • Dane osobowe są pozyskiwane podczas wypełniania formularza rejestracji na seminaria online.
 • Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu wysyłania newslettera oraz informacji odnośnie seminariów/szkoleń/promocji/nowości na które zapisał się użytkownik o ile wyraził na to zgodę.
 • Zawartość strony internetowej można przeglądać bez podawania jakichkolwiek danych osobowych.
 • Każda osoba, która udostępniła swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do ich treści oraz możliwość ich poprawiania, uaktualniania, uzupełniania, jak i również żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wymienione czynności można dokonać poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres email: [email protected]
 • Pozyskane przez administratora dane osobowe są przechowywane, przetwarzane i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Administrator chroni zgromadzone dane osobowe korzystając z następujących środków:

– szyfrowanie danych służących do zapisu do newslettera

– zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem

III Informacja o plikach cookies.

 • Serwis korzysta z plików cookies.
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 • Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 • Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 • Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 • W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

IV Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 • Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 • W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami
 • – Internet Explorer
 • Chrome
 • Safari
 • Firefox
 • Opera
 • Android
 • Safari (iOS)
 • Windows Phone
 • Blackberry

V Udostępnienie danych.

 • Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 • Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

VI Postanowienia końcowe

 • Sprzedający ma prawo do zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Osoby udostępniające swoje dane osobowe obowiązuje aktualnie obowiązująca wersja Polityki Prywatności, dostępna na stronie www.sekretyhandlu.pl/
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu strony internetowej https://sekretyhandlu.pl/polityka-regulaminy/ oraz obowiązujące przepisy prawa polskiego.
Polityka Bezpieczeństwa 

 

1.Definicja bezpieczeństwa

Poprzez politykę bezpieczeństwa informacji w systemach IT w firmie www.sekretyhandlu.pl prowadzącej spółkę pod nazwą eTradeSecrets.com LTD
Company number 11356811
(numer identyfikacyjny firmy)
Registered office address
(adres siedziby)
Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England, BN22 8UY
rozumie się zapewnienia:

 • Poufności informacji zapewniającej w firmie eTradeSecrets.com LTD
  Company number 11356811 (numer identyfikacyjny firmy)
  Registered office address (adres siedziby)
  Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England, BN22 8UY uniemożliwienie dostępu do danych lub innych danych tajnych czy też danych poufnych osobą trzecim.
 • Poprzez definicje bezpieczeństwa informacji w systemach IT w firmie sekretyhandlu.pl prowadzącej spółkę pod nazwą eTradeSecrets.com LTD
  Company number 11356811
  (numer identyfikacyjny firmy)
  Registered office address
  (adres siedziby)
  Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England, BN22 8UY
  rozumie się zapewnienie integralności informacji dążąc do unikania nieautoryzowanych zmian w zbiorach danych .
 • Poprzez politykę bezpieczeństwa informacji w systemach IT w firmie sekretyhandlu.pl prowadzącej spółkę pod nazwą eTradeSecrets.com LTD
  Company number 11356811 (numer identyfikacyjny firmy)
  Registered office address (adres siedziby)
  Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England, BN22 8UY rozumie się zapewnienia dostępności informacji tylko użytkownikom którzy wyrazili na to zgodę, w dowolnym wybranym przez nich terminie.
 • Kolejno poprzez politykę bezpieczeństwa informacji w systemach IT w firmie sekretyhandlu.pl prowadzącej spółkę pod nazwą eTradeSecrets.com LTD
  Company number 11356811 (numer identyfikacyjny firmy)
  Registered office address (adres siedziby)
  Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England, BN22 8UY rozumie się zapewnienie rozliczalności operacji wykonywalnych na informacjach umożliwiającej przechowywanie pełnej historii dostępu do danych wraz z pełnym wykazem informacji osób które owy dostęp otrzymały.

2.Oznaczenie danych.

Jako dane podlegające szczególnej ochronie ( informacje poufne ) rozumie się w firmie  www.sekretyhandlu.pl prowadzącej spółkę pod nazwą eTradeSecrets.com LTD
Company number 11356811
(numer identyfikacyjny firmy)
Registered office address
(adres siedziby)
Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England, BN22 8UY

 • Informacje o realizowanych kontaktach, zarówno tych planowanych, bieżących jak i historycznych.
 • Informacje finansowe firmy sekretyhandlu.pl prowadzącej spółkę pod nazwą eTradeSecrets.com LTD
  Company number 11356811
  Registered office address
  Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England, BN22 8UY
 • Informacje organizacyjne w firmie sekretyhandlu.pl prowadzącej spółkę pod nazwą eTradeSecrets.com LTD
  Company number 11356811
  Registered office address
  Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England, BN22 8UY
 • Dane dostępowe do systemów IT w firmie sekretyhandlu.pl prowadzącej spółkę pod nazwą eTradeSecrets.com LTD
  Company number 11356811
  Registered office address
  Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England, BN22 8UY
 • Dane osobowe firmy sekretyhandlu.pl prowadzącej spółkę pod nazwą eTradeSecrets.com LTD
  Company number 11356811
  Registered office address
  Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England, BN22 8UY
 • Informacje stanowiące o przewadze konkurencyjnej firmy sekretyhandlu.pl prowadzącej spółkę pod nazwą eTradeSecrets.com LTD
  Company number 11356811
  Registered office address
  Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England, BN22 8UY
 • Inne informacje oznaczone jako „informacje poufne „ lub „dane poufne „w firmie sekretyhandlu.pl prowadzącej spółkę pod nazwą eTradeSecrets.com LTD
  Company number 11356811
  Registered office address
  Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England, BN22 8UY.
 1. Zasada minimalnych uprawnień.
 • W ramach nadawnia uprawnień do danych przetwarzanych w systemach IT firmy sekretyhandlu.pl prowadzącej spółkę pod nazwą eTradeSecrets.com LTD
  Company number 11356811
  Registered office address
  Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England, BN22 8UY należy stosować zasadę „minimalnych uprawnień „ to znaczy przydzielać minimalne uprawnienia, które są konieczne do wykonywania pracy na danym stanowisku w firmie .

Przykładowo : pracując na komputerze PC każdy pracownik powinien posiadać tylko takie uprawnienia jakie są wymagane do realizacji swoich obowiązków ( a nie na przykład uprawnienia administracyjne)

 1. Zasada wielowarstowych zabezpieczeń.

System IT firmy www.sekretyhandlu.pl prowadzącej spółkę pod nazwą eTradeSecrets.com LTD
Company number 11356811
Registered office address
Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England, BN22 8UY, powinien być chroniony równolegle na wielu poziomach. Zapewnia to pełniejszą oraz skuteczniejszą ochronę danych.

Przykładowo: w celu ochrony przed wirusami  w firmie www.sekretyhandlu.pl prowadzącej spółkę pod nazwą eTradeSecrets.com LTD
Company number 11356811
Registered office address
Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England, BN22 8UY,  stosuje się równolegle wiele technik : oprogramowanie antywirusowe, systemy typu firewall, odpowiednią konfigurację systemu aktualizacji Windows.

 1. Zasada ograniczenia dostępu.

Domyślnymi uprawnieniami w systemach IT w firmie  www.sekretyhandlu.pl prowadzącej spółkę pod nazwą eTradeSecrets.com LTD
Company number 11356811
Registered office address
Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England, BN22 8UY powinno być zabronienie dostępu. Dopiero w przypadku zaistnienia odpowiedniej potrzeby, administrator IT przyznaje stosowne uprawnienia.

Przykładowo: domyślnie dostęp do bazy przechowującej dane klientów jest zabronione. Stosowny dostęp zostaje przyznany osobie, której zajmowane stanowisko wiąże się z koniecznością pracy w tego typu systemie.

 1. Dostęp do danych poufnych na stacji PC .
 • Dostęp do danych poufnych w sieci LAN w firmie sekretyhandlu.pl  prowadzącej spółkę pod nazwą eTradeSecrets.com LTD
  Company number 11356811
  Registered office address
  Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England, BN22 8UY realizowany jest na przeznaczonych do tego typu serwerach.
 • Dostęp do danych poufnych ( udany lub nieudany ) w firmie sekretyhandlu.pl  prowadzącej spółkę pod nazwą eTradeSecrets.com LTD
  Company number 11356811
  Registered office address
  Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England, BN22 8UY jest odnotowywany. Lista systemów objętych tego typu działaniami dostępna jest w osobnym dokumencie.
 • Jesli stacja PC w firmie sekretyhandlu.pl prowadzącej spółkę pod nazwą eTradeSecrets.com LTD
  Company number 11356811
  Registered office address
  Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England, BN22 8UY jest komputerem przenośnym ( laptopem ) to musi ona być dodatkowo zabezpieczona ( np. Z wykorzystaniem szyfrowania dysku twardego – FDE ).
 • Dostęp do danych poufnych w firmie sekretyhandlu.pl prowadzącej spółkę pod nazwą eTradeSecrets.com LTD
  Company number 11356811
  Registered office address
  Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England, BN22 8UY z zewnątrz firmy powinien odbywać się z wykorzystaniem kanału szyfrowego ( np. VPN, dostęp do e-mai; poprzez protokół szyfrowany ).
 • Dostęp do danych poufnych w firmie sekretyhandlu.pl prowadzącej spółkę pod nazwą eTradeSecrets.com LTD
  Company number 11356811
  Registered office address
  Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England, BN22 8UY, poprzez firmową sieć WiFi powinien odbywać się z wykorzystaniem kanału szyfrowanego (np. VPN ).
 1. Zabezpieczenie stacji roboczych
 • Stacje robocze powinny byc zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich.
 • Minimalne środki ochrony w firmie sekretyhandlu.pl prowadzącej spółkę pod nazwą eTradeSecrets.com LTD
  Company number 11356811
  Registered office address
  Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England, BN22 8UY, to:
 • Zainstalowanie na stacjach system typu : firewall oraz antywirus.
 • Wdrożony system aktualizacji systemu operacyjnego oraz jego składników.
 • Wymaganie podania hasła przed uzyskaniem dostępu do stacji.
 • Niepozostawienie niezablokowanych stacji PC bez nadzoru.
 • Bieżąca praca z wykorzystaniem konta nieposiadającego uprawnień administracyjnych
 • Szczegółowe informacje dotyczące korzystania ze stacji roboczych można znaleźć w stosownym dokumencie.
 1. Wykorzystanie haseł w firmie www.sekretyhandlu.pl prowadzącej spółkę pod nazwą eTradeSecrets.com LTD
  Company number 11356811
  Registered office address
  Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England, BN22 8UY.
 • Hasła powinny być okresowo zmieniane.
 • Hasła nie mogą być przechowywane w formie otwartej ( niezaszyfrowanej )
 • Hasła nie powinny być łatwe do odgadnięcia to znaczy:
 • Powinny skłądać się z minimum 9 znaków, w tym jeden znak specjalny
 • Nie mogą przybierać prostych form np. 123456789, stanisław, dom99, haslo, Magda8, itp.
 • Hasła mogą być tworzone według łączenia „losowych”(tj. Nie istniejących w popularnych słownikach ) sylab/słów np. Mal-tralaza-#topa. W ten sposób można uzyskać długie stosunkowo proste hasło do zapamiętania

9.Odpowiedzialność praconików za dane poufne

Każdy pracownik w firmie www.sekretyhandlu.pl prowadzącej spółkę pod nazwą eTradeSecrets.com LTD
Company number 11356811
Registered office address
Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England, BN22 8UY, odpowiada za utrzymanie w tajemnicy danych poufnych, do których dostęp został mu powierzony.

10.Monitoring bezpieczeństwa.

W celu zapewnienia ochrony informacji w firmie www.sekretyhandlu.pl prowadzącej spółkę pod nazwą eTradeSecrets.com LTD
Company number 11356811
Registered office address
Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England, BN22 8UY, Zarząd może stosować monitoring wykorzystania firmowej infrastruktury informatycznej, w szczególności obejmujący następujące elementy:

 • Analiza oprogramowania wykorzystanego na stacji roboczych.
 • Analiza stacji roboczych pod względem wykorzystania nielegalnego oprogramowania/plików multimedialnych oraz innych elementów naruszających Prawa Autorskie.
 • Analiza odwiedzanych stron www.
 • Analiza godzin pracy na stanowiskach komputerowych.
 • Analiza wszelakich dostępów ( autoryzowanych oraz nieautoryzowanych ) do systemów IT będących w posiadaniu firmy sekretyhandlu.pl prowadzącej spółkę pod nazwą eTradeSecrets.com LTD
  Company number 11356811
  Registered office address
  Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England, BN22 8UY.
 • Analiza ruchu sieciowego pod względem komunikacji, szkodliwej dla bezpieczeństwa danych firmy sekretyhandlu.pl prowadzącej spółkę pod nazwą eTradeSecrets.com LTD
  Company number 11356811
  Registered office address
  Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England, BN22 8UY

Monitoring bezpieczeństwa musi odwoływać się z zachowaniem obowiązującego prawa.

11.Edukacja praconików w zakresie bezpieczeństwa.

Firma www.sekretyhandlu.pl prowadzącej spółkę pod nazwą eTradeSecrets.com LTD
Company number 11356811
Registered office address
Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England, BN22 8UY, dba o cykliczną edukację pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji. Pracownicy w zależności od zajmowanego stanowiska mogą uczestniczyć w szkoleniach z zakresu:

 • Ochrony danych osobowych
 • Świadomości istnienia problemów bezpieczeństwa
 • Szczegółowych aspektów bezpieczeństwa.
 1. Odpowiedzialnośc pracowników za dane dostępowe do systemów.

Każdy pracownik w firmie www.sekretyhandlu.pl prowadzącej spółkę pod nazwą eTradeSecrets.com LTD
Company number 11356811
Registered office address
Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England, BN22 8UY, jest zobowiązany do ochrony swoich danych dostępowych do systemu informatycznego. Dane dostępowe obejmują między innymi takie elementy jak:

 • Hasła dostępowe.
 • Klucze software’owe czyli pliki umożliwiające dostęp – np. Certyfikaty do VPN oraz elementy sprzętowe.
 • Inne mechanizmy umożliwiające dostęp do systemów IT.

Przykłady ochrony danych dostępowych:

 • Nieprzekazywanie dostępów do systemów IT innym osobom ( np. przekazywanie swojego hasła dostępowego osobom trzecim).
 • Nieprzechowywanie danych w miejscach publicznych (np. zapisywanie haseł w łatwo dostepnych miejscach ).
 • Ochrona danych dostępowych przed kradzieżą przez osoby trzecie.

13.Transport danych poufnych przez pracowników.

Zabrania się w firmie www.sekretyhandlu.pl prowadzącej spółkę pod nazwą eTradeSecrets.com LTD
Company number 11356811
Registered office address
Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England, BN22 8UY, przenoszenia niezabezpieczonych danych poufnych poza teren firmy. W szczególności zabrania się przenoszenia danych poufnych na nośnikach elektronicznych (np. pendrive, nośniki CD) poza teren firmy.

 

 1. Korzystanie z firmowej infrastruktury IT w celach prywatnych.

Zabrania się w firmie www.sekretyhandlu.pl prowadzącej spółkę pod nazwą eTradeSecrets.com LTD
Company number 11356811
Registered office address
Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England, BN22 8UY korzystania z firmowej infrastruktury IT w celach prywatnych.

 1. Sieć lokalna (LAN).

Sieć lokalna musi być odpowiednio chroniona przed nieuprawnionym dostępem, przykładowo :

 • Istotne serwery muszą być odseparowane od sieci klienckich.
 • Gniazdka sieciowe dostępne publicznie muszą być nieaktywne.
 • Goście nie mogą uzyskiwać dostępu do sieci LAN.

Szczegółowe informacje dotyczące przyjętych metod ochrony zostały zawarte w osobnej procedurze.

16.Systemy IT/serwery w firmie www.sekretyhandlu.pl prowadzącej spółkę pod nazwą eTradeSecrets.com LTD
Company number 11356811
Registered office address
Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England, BN22 8UY

 • Systemy IT przechowujące dane poufne ( np. dane osobowe) muszą być odpowiednio zabezpieczone.
 • W szczególności należy dbać o poufność, integralność i rozliczalność danych przetwarzanych w systemach.
 • Szczegółowe informacje dotyczące przyjętych metod ochrony zostały zawarte w osobnej procedurze.
 1. Dokumentowanie bezpieczeństwa.

Firma www.sekretyhandlu.pl prowadząca spółkę pod nazwą eTradeSecrets.com LTD
Company number 11356811
Registered office address
Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England, BN22 8UY prowadzi dokumentacje w zakresie:

 • Obecnie wykorzystywanych metod zabezpieczeń systemów IT.
 • Budowy sieci IT
 • Ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa systemów IT.
 • Dostępów do zbiorów danych / systemów udzielonych pracownikom.

Wszelkie zmiany w obszarach objętych dokumentacją w firmie www.sekretyhandlu.pl  prowadzącej spółkę pod nazwą eTradeSecrets.com LTD
Company number 11356811
Registered office address
Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England, BN22 8UY, uwzględniane są w tejże dokumentacji.

 1. Dane sosobowe.

Szczegółowe wytyczne dotyczące przetwarzania danychy osobowych w firmie www.sekretyhandlu.pl prowadzącej spółkę pod nazwą eTradeSecrets.com LTD
Company number 11356811
Registered office address
Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England, BN22 8UY zawarte są w osobnym dokumencie.

19.Publiczne udostępnianie infrastruktury IT.

Infrastruktura udostępniona publicznie musi być szczególnie zabezpieczona. Przykładowe środki bezpieczeństwa:

 • Separacja od sieci LAN ( np. z wykorzystaniem strefy DMZ )
 • Wykonanie hardeningu systemu (zwiększanie bezpieczeństwa oferowanego domyślnie przez system)
 • Wewnętrzna luz zewnętrzna weryfikacja bezpieczeństwa systemu ( np. poprzez realizację testów penetracyjnych )

20.Kopie zapasowe.

 • Każde istotne dane, w tym dane poufne , powinny być archiwizowane na wypadek awarii w firmowej infrastrukturze IT.
 • Nośniki z kopiami zapasowymi powinny być przechowywane w miejscach uniemożliwiających dostęp osobom nieupoważnionym.
 • Okresowe kopie zapasowe muszą być testowane pod względem rzeczywistej możliwości odtworzenia danych.
 1. Dostęp do systemów IT po rozwiązaniu umowy o pracę.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem w firmie www.sekretyhandlu.pl  prowadzącej spółkę pod nazwą eTradeSecrets.com LTD
Company number 11356811
Registered office address
Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England, BN22 8UY, dezaktywowane są wszelkie jego dostępy w systemach IT.

 1. Naruszenie bezpieczeństwa.

Wszelkie podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa danych w Firmie www.sekretyhandlu.pl prowadzącej spółkę pod nazwą eTradeSecrets.com LTD
Company number 11356811
Registered office address
Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England, BN22 8UY, należy zgłaszać w formie ustnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do Zarządu Spółki. Każdy incydent jest odnotowane w stosownej bazie danych, za Zarząd Firmy podejmuje stosowne kroki zaradcze.

 1. Weryfikacja przestrzegania polityki bezpieczeństwa.

Zarząd w Firmie www.sekretyhandlu.pl prowadzącej spółkę pod nazwą eTradeSecrets.com LTD
Company number 11356811
Registered office address
Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England, BN22 8UY okresowo wykonuje wewnętrzny lub zewnętrzny audyt bezpieczeństwa mający na celu wykrycie ewentualnych uchybień w realizacji założeń polityki bezpieczeństwa.

Regulamin Strony 
 1. Właścicielem strony internetowej, działającej pod adresem internetowym:

eTradeSecrets.com LTD
Company number 11356811
Registered office address
Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, England, BN22 8UY , wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania ze strony internetowej www.sekretyhandlu.pl zwanej dalej „Stroną internetową”.
 2. Zapisy niniejszego regulaminu obowiązują każdą osobę korzystającą ze Strony internetowej.
 3. Strona ma charakter informacyjny, edukacyjny oraz umożliwia dokonywanie zakupów.
 4. Programów oraz Produktów zakupionej na stronie www.sekretyhandlu.pl nie można odsprzedawać ani udostępniać osobom trzecim.
 5. Rezygnacja z programu jest możliwa w każdej chwili, czyli nie ma umowy zobowiązującej do korzystania.
 6. Dane osobowe osób korzystających ze Strony internetowej są gromadzone, wykorzystywane i chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
 7. Zakres gromadzenia, wykorzystywania oraz sposób ochrony danych osobowych określa Polityka Prywatności  https://sekretyhandlu.pl/polityka-regulaminy/.