fbpx

 

Rozszerzenie ochrony konsumenckiej na jednoosobowe działalności gospodarcze to cel, jaki przyświeca zmianom w prawie konsumenckim, które wejdą w życie 1 stycznia 2021 roku. Nowe ustawodawstwo będzie wymuszać na właścicielach sklepów pewne kroki.

Główną zmianą, jaką wprowadzają nowe przepisy, jest zmiana statusu osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą — w niektórych sytuacjach, taki przedsiębiorca będzie traktowany jak konsument. Oznacza to, że w świetle kodeksu cywilnego będzie mu przysługiwać taka sama ochrona jak konsumentowi.

Jak podkreślają autorzy przepisów, celem zmian jest uniknięcie sytuacji, w której mali przedsiębiorcy są traktowani na tych samych warunkach co duże firmy, w które mogą sobie pozwolić na wsparcie całego sztabu prawników. 

 

Jak zmieni się sytuacja właścicieli jednoosobowych działalności?

 

Obecnie właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej, który w ramach swojej działalności dokonuje zakupu na fakturę, nie może korzystać z narzędzi ochronnych, jakie przysługują zwykłemu konsumentowi. Od 1 stycznia 2021 roku przedsiębiorcy zostaną objęci następującymi formami ochrony:

  • Rękojmia za wady towaru;
  • Prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od zakupu;
  • Przepisy dotyczące klauzul niedozwolonych, tzw. Abuzywnych;

Jest jednak jeden warunek, który przedsiębiorca musi spełnić, aby móc korzystać z wymienionych uprawnień. Dotyczy on umowy zawieranej ze sprzedawcą, od którego kupuje towar — umowa taka nie może mieć charakteru zawodowego, a więc nie może dotyczyć bezpośrednio działalności, w której przedsiębiorca prowadzi biznes.

Zgodnie z powyższym, w momencie, gdy właściciel sklepu internetowego kupi komputer, który służy mu do zarządzania sklepem, nie będzie objęty przywilejami konsumenta. Gdy zaś dokona zakupu kuchenki mikrofalowej, wtedy zostanie objęty prawami konsumenta. 

Jak sprzedawcy powinni przygotować się do nowych przepisów?

 

Rozszerzenie praw właścicieli JDG sprawi, że staną się oni — obok konsumentów i przedsiębiorców — trzecim typem podmiotu definiowanym przez kodeks cywilny. Podmiotem, który jest z jednej strony firmą, a z drugiej posiada niektóre prawa przysługujące konsumentom.

Zmiana ta będzie wymagać aktualizacji regulaminów sklepów i stworzenia zapisów regulujących funkcjonowanie nowego typu podmiotów. 

Czasu na dokonanie zmian w regulaminie zostało niewiele. Warto już dziś zainteresować się tematem, by zdążyć przed 1 stycznia 2021.