Rozszerzenie ochrony konsumenckiej na jednoosobowe działalności gospodarcze to cel, jaki przyświeca zmianom w prawie konsumenckim, które wejdą w życie 1 stycznia 2021 roku. Nowe ustawodawstwo będzie wymuszać na właścicielach sklepów pewne kroki.

Główną zmianą, jaką wprowadzają nowe przepisy, jest zmiana statusu osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą — w niektórych sytuacjach, taki przedsiębiorca będzie traktowany jak konsument. Oznacza to, że w świetle kodeksu cywilnego będzie mu przysługiwać taka sama ochrona jak konsumentowi.

Jak podkreślają autorzy przepisów, celem zmian jest uniknięcie sytuacji, w której mali przedsiębiorcy są traktowani na tych samych warunkach co duże firmy, w które mogą sobie pozwolić na wsparcie całego sztabu prawników. 

 

Jak zmieni się sytuacja właścicieli jednoosobowych działalności?

 

Obecnie właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej, który w ramach swojej działalności dokonuje zakupu na fakturę, nie może korzystać z narzędzi ochronnych, jakie przysługują zwykłemu konsumentowi. Od 1 stycznia 2021 roku przedsiębiorcy zostaną objęci następującymi formami ochrony:

  • Rękojmia za wady towaru;
  • Prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od zakupu;
  • Przepisy dotyczące klauzul niedozwolonych, tzw. Abuzywnych;

Jest jednak jeden warunek, który przedsiębiorca musi spełnić, aby móc korzystać z wymienionych uprawnień. Dotyczy on umowy zawieranej ze sprzedawcą, od którego kupuje towar — umowa taka nie może mieć charakteru zawodowego, a więc nie może dotyczyć bezpośrednio działalności, w której przedsiębiorca prowadzi biznes.

Zgodnie z powyższym, w momencie, gdy właściciel sklepu internetowego kupi komputer, który służy mu do zarządzania sklepem, nie będzie objęty przywilejami konsumenta. Gdy zaś dokona zakupu kuchenki mikrofalowej, wtedy zostanie objęty prawami konsumenta. 

[banner id=”28111″]

Jak sprzedawcy powinni przygotować się do nowych przepisów?

 

Rozszerzenie praw właścicieli JDG sprawi, że staną się oni — obok konsumentów i przedsiębiorców — trzecim typem podmiotu definiowanym przez kodeks cywilny. Podmiotem, który jest z jednej strony firmą, a z drugiej posiada niektóre prawa przysługujące konsumentom.

Zmiana ta będzie wymagać aktualizacji regulaminów sklepów i stworzenia zapisów regulujących funkcjonowanie nowego typu podmiotów. 

Czasu na dokonanie zmian w regulaminie zostało niewiele. Warto już dziś zainteresować się tematem, by zdążyć przed 1 stycznia 2021.