Rękojmia jest to odpowiedzialność za wadliwy lub niezgodny z umową towar, która może być poniesiona przez sprzedawcę, jeżeli kupujący zauważy wadę produktu przed upływem 2 lat od momentu jego otrzymania.

Gwarancja ma charakter dobrowolny i może (ale nie musi!) być udzielona przez producenta, dystrybutora lub sprzedawcę towaru, którego nazywa się gwarantem. Jej zakres (w tym okres obowiązywania) może zostać określony indywidualnie.