Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) jest unijnym aktem prawnym, które dotyczy zasad przetwarzania, wykorzystywania oraz przechowywania danych osobowych. Obowiązek zastosowania się do RODO mają wszystkie firmy, które gromadzą i przetwarzają dane dotyczące osób fizycznych.

Czy działając na Allegro, również jestem zobowiązany do przestrzegania RODO?

Każdy, kto prowadzi tę działalność, jest zobowiązany do wdrożenia RODO, do przestrzegania tych przepisów i tutaj nie ma znaczenia czy będziemy sprzedawali na Allegro, czy w sklepie stacjonarnym, czy będziemy prowadzili usługi przez internet, czy w jakikolwiek inny sposób. Jesteśmy administratorem wszystkich danych, które zbieramy podczas prowadzenia swojej działalności.

Allegro w swoich przepisach regulaminu, w załączniku numer pięć  jasno określa rolę sprzedawców internetowych w procesie sprzedaży Allegro. Mówi, że każdy, kto sprzedaje przez Allegro i komu powierzane są dane klientów, jest zobowiązany do przestrzegania RODO i do spełnienia wszystkich niezbędnych zadań jako administrator tych danych.

Więcej w materiale wideo na YouTube: