tarcza-antykryzysowa

 

Rząd polski na bieżąco reaguje na sytuację wywołaną epidemią. Obecny tydzień przebiega pod znakiem procedowania specustawy, której celem jest stworzenie prawnych podstaw do wdrożenia tzw. tarczy antykryzysowej.

 

W ubiegłym tygodniu na mocy ustaleń rady gabinetowej został ogłoszony program pomocy przedsiębiorcom zmagającym się ze skutkami epidemii — tzw. Tarcza antykryzysowa. Jej pierwotne ustalenia budziły spore kontrowersje — w ocenie wielu osób, de facto nie stanowiły one pomocy, przez co wiele propozycji zostało zmienionych.

 

Obecnie po wielu poprawkach, do najważniejszych postanowień tarczy antykryzysowej należą:

 

Odroczenie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu oraz kwietniu 2020 roku.

 

Zwolnienie z ZUSu na 3 miesiące w przypadku osób samozatrudnionych a także mikrofirm zatrudniających do 9 pracowników — od marca do maja. W przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą występuje jeden warunek — miesięczny przychód nie może przekraczać kwoty 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

 

Okresowe zniesienie opłat prolongacyjnych odnoszących się do należności na rzecz urzędu skarbowego i ZUSu.

 

[ZAPIS ZOSTAŁ ODRZUCONY]Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych umowy pożyczki zawartej do 31 sierpnia 2020 roku.

 

Umożliwienie podatnikom PIT i CIT, którzy ponoszą stratę spowodowaną koronawirusem, wcześniejszego rozliczenia jej w urzędzie skarbowym. Maksymalna kwota odliczenia została ustalona na poziomie 5 mln zł.

 

Umożliwienie małym podatnikom rezygnacji z opłacania zaliczek w formie uproszczonej za miesiące: od marca do grudnia 2020. Zamiast nich będzie możliwość płacenia zaliczek miesięcznych, liczonych od bieżących dochodów.

 

Wprowadzenie zmian w tzw. uldzę na złe długi w PIT i CIT, z pominięciem VAT. Ulgi te będą obejmować dłużników, nie zaś wierzycieli.

 

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników, a także należnych składek z tytułu ubezpieczenia społecznego przez starostę. Projekt przewiduje taką możliwość przy spadku obrotów spowodowanych koronawirusem, w ciągu dwóch dowolnie wskazanych miesięcy występujących po 1 stycznia 2020 roku.

 

Możliwość uzyskania pożyczki z Funduszu Pracy w kwocie 40.000 zł (Aktualizacja: 31.03.2020 r)

 

Udzielenie jednorazowego świadczenia w wysokości 2080 zł lub 1300 zł (w zależności od spełnionych kryteriów), które ma zrekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. (Aktualizacja: 31.03.2020 r)

 

Jak zaznaczają przedstawiciele rządu — specustawa jest procedowana w przyspieszonym trybie z uwagi na istotę przedmiotu i zakres jej regulacji.

 

Projekt ustawy w czwartek, lub piątek powinien trafić pod obrady sejmu — tego samego dnia ma również zostać uchwalony.

Więcej szczegółów można uzyskać pod adresem: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa