Wraz z Polskim Ładem od 2022 roku zaczyna obowiązywać Ulga dla klasy średniej.

Ma ona na celu chronić klasę średnią przed skutkami wprowadzonych zmian.

Zobacz czy będzie dotyczyć Ciebie?