Minister Finansów opublikował w Dzienniku Ustaw rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Nie uległy one znaczy zmianom. Nowe zasady będą obowiązywały w 2022 roku i 2023 roku.