Wiele osób zastanawia się dziś nad założeniem własnej działalności gospodarczej, szczególnie w sytuacji, gdy przygoda ze sprzedażą w Internecie trwa już chwilę a uzyskiwane przychody przekraczają poziom sprzedaży mebli zalegających w piwnicy, czy kolekcji figurek dołączanych do rachunku w Biedronce.

Na początek podstawy prawne.

Podstawowym aktem prawnym regulującym okoliczności w których wymagane jest zarejestrowanie działalności gospodarczej jest  Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646). Zgodnie z art. 3 tej ustawy, „działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły”. Zwolnienie z konieczności rejestracji działalności zarobkowej o której mowa powyżej dotyczy wyłącznie osób fizycznych (czyli ludzi, a nie firm, fundacji itp.), których przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia ( wynoszącego w 2018r. 2100zł miesięcznie), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Ponieważ istnieje spora szansa, że twoje przychody z łatwością przekroczą ustalony przez ustawodawcę próg, warto już na samym początku przemyśleć temat założenia własnej działalności.

Wiarygodność sprzedawcy, który ma legalnie działającą i zarejestrowaną firmę jest znacznie wyższa niż jego niezarejestrowanych konkurentów. Z prowadzeniem działalności wiążą się jednak obowiązki, których nie mamy działając bez rejestracji.  Jak się jednak przygotować do tej decyzji i co będzie nam potrzebne do  założenia firmy? Poniżej podpowiemy jak się jak zmierzyć się z tym tematem w odniesieniu do najprostszej formy aktywności zarobkowej w handlu – jednoosobowej działalności gospodarczej.

Ale zaraz, a może jej nie zakładać? Skoro wciąż spora liczba Allegrowiczów czy oeliksowiczów (taka nazwa nie istnieje – gdyby jednak się przyjęła to pamiętajcie, że my ją wymyśliliśmy) sprzedaje sobie na prawo i lewo bez rejestracji, to po co to wszystko? A dlatego, że w przypadku wykrycia prowadzenia niezgłoszonej działalności gospodarczej i czerpania z jej tytułu korzyści majątkowych grożą nam dotkliwe konsekwencje, i to nie tylko w zakresie karno skarbowym. Kodeks wykroczeń ma dla nas również niespodzianki w postaci kary ograniczenia wolności albo grzywny. Ponadto trzeba będzie też zapłacić zaległy podatek i to wraz z należnymi odsetkami. Tak więc: lepiej założyć, zwłaszcza, że nie jest to ani skomplikowane ani nie trwa szczególnie długo.

Jednoosobowa działalność gospodarcza – wady i zalety

Na pierwszy rzut oka rejestracja i prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej może przyprawić niezaprawionego w bojach z biurokracją przyszłego przedsiębiorcę o atak paniki. Prowadzenie własnej działalności może się wydawać skomplikowane, ale wcale tak nie musi być. Ustawodawca uprościł bowiem procedury rejestracyjne i obsługę księgową firm jednoosobowych tak, że przestało być to bardzo uciążliwe.

Na początek nieco o mankamentach tej formy działalności. Do głównych wad albo po prostu utrudnień w prowadzeniu jednoosobowej firmy zaliczyć można:

 1. Odpowiedzialność całym SWOIM majątkiem za zobowiązania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 2. Pieniądze firmy to twoje pieniądze.

  Ale też twój prywatny majątek, to majątek twojej firmy, co oznacza, że zobowiązania firmy pokrywane są z tego majątku bez względu na twoje zyski z prowadzenia działalności. Oznacza to dla Ciebie np. niebezpieczeństwo utraty posiadanych przed założeniem firmy oszczędności finansowych w związku z koniecznością zapłacenia kary umownej określonej w umowie którą podpisałeś w wysokości przekraczającej zgromadzony w ramach tej działalności kapitał. W ekstremalnych przypadkach możesz zostać zupełnie z niczym, jeśli z jakiegoś powodu twój biznes się nie powiedzie. Ale to bardzo czarny scenariusz.

 3. Oparcie istnienia i rozwoju firmy na jednej osobie.

 4. Wszystkie obowiązki spoczywają na tobie – właścicielu.

  Oznacza to często pracę po godzinach, brak urlopu i nadmierne obciążenie. Jesteś sprawcą wszystkich sukcesów firmy, ale i autorem wszystkich jej porażek. Trzeba sporo silnej woli i samodyscypliny, aby motywować się do działania, kiedy nikt cię nie kontroluje!

 5. Obowiązek odprowadzania składek ubezpieczeniowych do ZUS

 6. Właściwie to nie wada, tylko naturalna logiczna konsekwencja bycia właścicielem firmy, w której to właśnie właściciel (ty) odprowadza należne składki za swoich pracowników (tu znów ty).

 7. Brak sukcesji

 8. Z chwilą śmierci właściciela jednoosobowej działalności gospodarczej, firma przestaje istnieć.

  Jeśli więc planujesz rodzinny biznes w typie Kongo Gumi (ponad 1400 lat na rynku) czy chociażby Poczty Polskiej (461 lat), to warto poczytać o innych formach działalności, o których już wkrótce napiszemy na blogu.

Z pewnością nie jest to pełen katalog wad jednoosobowej działalności gospodarczej, jednak ważne, żeby powyższe minusy nie przesłoniły ci poniższych plusów, których jest zdecydowanie więcej:

 1. Pracujesz dla siebie 
 2. Ponieważ sam jesteś sobie szefem to ty ustalasz reguły – ty decydujesz o godzinach pracy, określasz wskaźniki satysfakcja z realizowanych celów i działań, przyjmujesz lub odrzucasz zleceni itp.

  Ty sam klepiesz się po ramieniu po każdym sukcesie i sam wzywasz się na dywanik po każdej porażce.

 3. Nie potrzebujesz kapitału początkowego i nie ponosisz kosztów założenia takiej działalności
 4. Ta forma działalności nie wymaga od przedsiębiorcy posiadania kapitału początkowego, a ponadto rejestracja działalności jest bezpłatna.

  Możesz więc wystartować i zacząć zarabiać nie posiadając żadnych środków finansowych (jak to zrobić dowiesz się na naszych szkoleniach do spróbowania których serdecznie zapraszamy

 5. Łatwo możesz otworzyć, zawiesić, a nawet zlikwidować działalność gospodarczą
 6. Firmę założyć możesz nawet nie wychodząc z domu – o tym poniżej.

  Jeśli ci nie idzie i czekasz na lepsze czasy, możesz zawiesić działalność firmy na okres od 30 dni do 24 miesięcy składając jeden wniosek we właściwym urzędzie miasta lub gminy i nie musisz o tym fakcie informować nikogo więcej. Zamknięcie firmy to procedura nieco bardziej skomplikowana i na pewno znajdzie się osobny artykuł na ten temat  – pamiętaj jednak, że mimo że musisz złożyć parę dokumentów urzędzie miasta/gminy, US i ZUS oraz spisać posiadany majątek procedura ta nie jest szczególnie zawiła ani długotrwała.

 7. Możesz wybrać sam formę płacenia podatków.
 8. W zależności od twoich dochodów możesz wybrać dowolny z czterech sposobów opodatkowania.

  Możesz rozliczać się na zasadach ogólnych według skali 18 lub 32 proc., może wybrać podatek liniowy (19 proc. bez względu na wysokość dochodów), w formie karty podatkowej lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

  O kryteriach wyboru, wadach i zaletach każdej z form będzie okazja napisać w kolejnym wpisie, wiedzieć jednak musisz, że wybór formy opodatkowania nie jest podpisany krwią i możesz dokonać jego zmiany, choć nie w dowolnym momencie w ciągu roku.

Podobnie jak w przypadku wad katalog powyższy jest niekompletny i listę plusów wynikających z prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej można można powiększyć o co najmniej kilka kolejnych pozycji. Ważne jednak, żebyś zrozumiał, że jednoosobowa działalność gospodarcza to jedno z najlepszych rozwiązań, jakie możemy zastosować rozpoczynając przygodę z biznesem.

Zakładanie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Pierwszą czynnością wymaganą przy zakładaniu działalności gospodarczej jest wypełnienie i złożenie wniosku CEIDG-1 (wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Dopuszcza się cztery możliwe sposoby złożenia takiego wniosku:

 1. osobiście, w urzędzie miasta lub gminy,
 2. listem poleconym (poświadczonym notarialnie),
 3. elektronicznie na stronie firma.gov.pl z użyciem bezpiecznego podpisu kwalifikowanego,
 4. elektronicznie na stronie firma.gov.pl , bez użycia bezpiecznego podpisu kwalifikowanego – e-PUAP.

Ważne jest, że już na etapie wypełniania tego wniosku należy zaznaczyć wybrany sposób opodatkowania, który będzie obowiązywał przez kolejny rok i nie może zostać zmieniony w tym okresie – warto więc zawczasu rozważyć wybór odpowiedniej formy (większość przedsiębiorców zostaje na podatku progresywnym – jeśli nie wybierzesz żadnej formy, ta zostanie ci przydzielona domyślnie).

Zgłoszenie działalności nadruku  CEIDG-1 jest jednocześnie wnioskiem o rejestrację przedsiębiorcy jako płatnika składek do ZUS. Masz 7 dni od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności na zgłoszenie siebie do ubezpieczeń. Do tego celu służy druk ZUS ZUA (ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) lub ZUS ZZA (tylko składka zdrowotna).

Kolejnymi krokami na drodze do stania się pełnoprawnym przedsiębiorcą są zdobycie numerów NIP i REGON. Pierwszy z nich to Numer Identyfikacji Podatkowej, potrzebny do celów podatkowych. Ważnie jest, że jeśli już posiadasz taki numer, to nie ulegnie on zmianie. Drugi natomiast, REGON to numer, pod którym Twoja firma będzie widniała w Krajowym Rejestrze Urzędowych Podmiotów Gospodarki Narodowej i będzie potrzebny przy kontaktach z urzędem skarbowym czy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Trzeba go także używać przy okazji rozliczeń oraz zawierania umów. Regon powinien też się znaleźć na wszystkich pieczęciach firmowych (zresztą tak jak NIP, adres i pełna nazwa firmy).

Jakkolwiek jednoosobowa działalność gospodarcza nie wymaga zakładania konta firmowego, to jednak jego założenie wydaje się dobrym pomysłem – szczególnie jeśli do twojego konta prywatnego mają dostęp inne osoby, np. małżonek. Pamiętaj, że banki często wymagają na etapie zakładania konta odcisku pieczęci firmowej na dokumentach – zadbaj o jej wyrobienie przed wizytą w banku.

Dodatkowo, jeśli prowadzona przez ciebie działalność będzie wymagała zezwolenia, koncesji lub licencji (np. jeśli zechcesz sprzedawać Przeciwpancerny pocisk kierowany Spike w dropshippingu albo… coś czego sprzedaż wymaga koncesji) musisz zadbać o pozyskanie stosownego dokumentu. Niekiedy wiąże się to jednak z poniesieniem dodatkowych kosztów.

I już! Jesteś przedsiębiorcą! Właścicielem i jednocześnie pracownikiem firmy. I księgowym. Inspektorem BHP. Sprzątaczką. Kierowcą. W przypadku firmy jednoosobowej slogan „możesz być kim chcesz” nabiera dosłownego znaczenia.

Jeśli nie chcesz robić wszystkiego sam, możesz rozważyć inne formy działaności, o których wkrótce na blogu. Pamiętaj też, że nie jesteś sam – udział w naszych szkoleniach daje ci unikalną szansę uczestnictwa w społeczności przedsiębiorców takich jak ty skupionych w ramach sekretyhandlu.pl. Oni już byli tam gdzie teraz jesteś ty i znają odpowiedź na dręczące cię pytania i wątpliwości. A może ty będziesz wsparciem dla kogoś? Zapraszamy!